De informatie op deze website (de ‘informatie’) werd uitsluitend samengesteld om algemene informatie te verstrekken over Hansteen Holdings PLC en haar dochterondernemingen. Hansteen Holdings PLC stelde deze website samen en trachtte er daarbij voor te zorgen dat de informatie op het ogenblik van de publicatie op deze website zo accuraat mogelijk was. Ze garandeert de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie echter niet en is niet aansprakelijk voor verlies of schade die uit het gebruik van of vertrouwen in de informatie kunnen voortvloeien. Hansteen Holdings PLC mag de inhoud of het formaat van deze website te allen tijde veranderen.

De inhoud van deze website vormt geen uitnodiging om in aandelen van Hansteen Holdings PLC te investeren. Deze website bevat toekomstgerichte verklaringen die aan uiteenlopende risico’s en onzekerheden zijn blootgesteld; Hansteen Holdings PLC is niet in staat om ze te controleren of precies in te schatten. Informatie over Hansteen Holdings PLC, de prijs van haar aandelen of het rendement op haar aandelen mogen niet worden beschouwd als een indicator voor toekomstige prestaties.

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites die door andere partijen dan Hansteen Holdings PLC worden beheerd. Hansteen Holdings PLC is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke websites en keurt ze niet goed.

Het auteursrecht voor materiaal op deze website behoort Hansteen Holdings PLC toe.

Deze gebruiksvoorwaarden vallen onder de wetgeving van Engeland en Wales. Elk geschil ter zake behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Engeland en Wales.